Geodetický a kartografický obzor (GaKO) • 1964

Typ záznamu: Časopis
Místo vydání:  Praha
Nakladatel:  Ústřední správa geodesie a kartografie, SNTL
Název:  Geodetický a kartografický obzor (GaKO)
Údaje o periodiku:  1913-1939 Zeměměřičský Věstník; 1940-1946 Zeměměřičský Obzor (změna názvu v půlce roku!); 1946-1950 Zeměměřický Obzor; 1951-1954 Zeměměřictví; 1955-do současnosti Geodetický a kartografický obzor (od r. 2013 vychází již pouze v digitální podobě-soubory PDF, tištěná verze již neexistuje)
Poznámka:  zvláštní číslo pro IV. celostátní geodetická konference o mechanizaci a automatizaci. ÚAZK 312
Přírůstková č.:  bez př. č.
Rok vydání:  1964
Rozpis svazků:  1 svazek, vázaný
Označení vydání:  52. ročník

Rejstříková hesla