B2/a/4C • 1339 • Dolní Liboc, berní okres Smíchov

Zobrazit v plné kvalitě 12 obrázků
Typ záznamu: Mapový materiál
Archiv:  ÚAZK
Číslo NAD:  8
Název jednotky:  Originální mapy stabilního katastru 1 : 2 880 (1824-1843) - Čechy
Signatura:  B2/a/4C
Inventární číslo:  1339
Zobrazené území:  Liboc
Souřadnice území x-min:  -751723.73
x-max:  -748426.859
Souřadnice území y-min:  -1043096.916
y-max:  -1039988.072
Název mapy:  Dolní Liboc, berní okres Smíchov
Podnázev:  Libotz (Liboc)
Listů/stran celkem:  12
Rozpis počtu listů:  8 + 4 listů Beimappe
Rozpis datace:  1840
Měřítko 1:  1 : 2 880
Provedení (pl./skl.):  p
Poznámka 2:  rok reambulace 1877
Archivně zpracoval:  Ing. Pavla Kostková, Ing. Jitka Římalová