B2/a/4C • 3193 • Královské Vinohrady, berní okres Královské Vinohrady

Zobrazit v plné kvalitě 17 obrázků
Typ záznamu: Mapový materiál
Archiv:  ÚAZK
Číslo NAD:  8
Název jednotky:  Originální mapy stabilního katastru 1 : 2 880 (1824-1843) - Čechy
Signatura:  B2/a/4C
Inventární číslo:  3193
Zobrazené území:  Vinohrady
Souřadnice území x-min:  -742863.389
x-max:  -738128.001
Souřadnice území y-min:  -1045581.287
y-max:  -1041944.931
Název mapy:  Královské Vinohrady, berní okres Královské Vinohrady
Podnázev:  Weinberge (Winice)
Listů/stran celkem:  16
Rozpis počtu listů:  7 + 9 listů Beimappe
Rozpis datace:  1841
Měřítko 1:  1 : 2 880
Provedení (pl./skl.):  p
Poznámka 2:  rok reambulace 1879
Archivně zpracoval:  Ing. Pavla Kostková, Ing. Jitka Římalová