B2/a/4C • 593 • Bubeneč, berní okres Smíchov

Zobrazit v plné kvalitě 8 obrázků
Typ záznamu: Mapový materiál
Archiv:  ÚAZK
Číslo NAD:  8
Název jednotky:  Originální mapy stabilního katastru 1 : 2 880 (1824-1843) - Čechy
Signatura:  B2/a/4C
Inventární číslo:  593
Zobrazené území:  Bubeneč
Souřadnice území x-min:  -744436.724
x-max:  -741536.471
Souřadnice území y-min:  -1042050.886
y-max:  -1039092.247
Název mapy:  Bubeneč, berní okres Smíchov
Podnázev:  Vorder Owenetz (Przednj Owenetz)
Listů/stran celkem:  8
Rozpis počtu listů:  6 + 2 listů Beimappe
Rozpis datace:  1840
Měřítko 1:  1 : 2 880
Provedení (pl./skl.):  p
Poznámka 2:  rok reambulace 1878
Archivně zpracoval:  Ing. Pavla Kostková, Ing. Jitka Římalová