B2/a/4C • 185 • Benice, berní okres Říčany

Zobrazit v plné kvalitě 3 obrázky
Typ záznamu: Mapový materiál
Archiv:  ÚAZK
Číslo NAD:  8
Název jednotky:  Originální mapy stabilního katastru 1 : 2 880 (1824-1843) - Čechy
Signatura:  B2/a/4C
Inventární číslo:  185
Zobrazené území:  Benice
Souřadnice území x-min:  -732164.302
x-max:  -730177.259
Souřadnice území y-min:  -1054325.226
y-max:  -1051563.125
Název mapy:  Benice, berní okres Říčany
Podnázev:  Benitz (Benice)
Listů/stran celkem:  3
Rozpis počtu listů:  3 + 0 listů Beimappe
Rozpis datace:  1841
Měřítko 1:  1 : 2 880
Provedení (pl./skl.):  p
Poznámka 2:  rok reambulace 1875
Archivně zpracoval:  Ing. Pavla Kostková, Ing. Jitka Římalová