B2/a/4C • 3190 • Královice, berní okres Říčany

Zobrazit v plné kvalitě 9 obrázků
Typ záznamu: Mapový materiál
Archiv:  ÚAZK
Číslo NAD:  8
Název jednotky:  Originální mapy stabilního katastru 1 : 2 880 (1824-1843) - Čechy
Signatura:  B2/a/4C
Inventární číslo:  3190
Zobrazené území:  Královice
Souřadnice území x-min:  -729678.478
x-max:  -726085.404
Souřadnice území y-min:  -1051937.893
y-max:  -1048058.443
Název mapy:  Královice, berní okres Říčany
Podnázev:  Kralowitz (Kralowice)
Listů/stran celkem:  9
Rozpis počtu listů:  9 + 0 listů Beimappe
Rozpis datace:  1941
Měřítko 1:  1 : 2 880
Provedení (pl./skl.):  p
Poznámka 2:  rok reambulace 1875
Archivně zpracoval:  Ing. Pavla Kostková, Ing. Jitka Římalová