B2/a/4C • 8253 • Vinoř, berní okres Karlín

Zobrazit v plné kvalitě 7 obrázků
Typ záznamu: Mapový materiál
Archiv:  ÚAZK
Číslo NAD:  8
Název jednotky:  Originální mapy stabilního katastru 1 : 2 880 (1824-1843) - Čechy
Signatura:  B2/a/4C
Inventární číslo:  8253
Zobrazené území:  Vinoř
Souřadnice území x-min:  -732579.931
x-max:  -729328.7
Souřadnice území y-min:  -1040720.189
y-max:  -1037179.794
Název mapy:  Vinoř, berní okres Karlín
Podnázev:  Winarz
Listů/stran celkem:  7
Rozpis počtu listů:  7 + 0 listů Beimappe
Rozpis datace:  1841
Měřítko 1:  1 : 2 880
Provedení (pl./skl.):  p
Poznámka 2:  rok reambulace 1873
Archivně zpracoval:  Ing. Pavla Kostková, Ing. Jitka Římalová