B2/a/4C • 1332 • Dolní Krč, berní okres Nusle

Zobrazit v plné kvalitě 6 obrázků
Typ záznamu: Mapový materiál
Archiv:  ÚAZK
Číslo NAD:  8
Název jednotky:  Originální mapy stabilního katastru 1 : 2 880 (1824-1843) - Čechy
Signatura:  B2/a/4C
Inventární číslo:  1332
Zobrazené území:  Krč
Souřadnice území x-min:  -743455.794
x-max:  -741266.466
Souřadnice území y-min:  -1050077.626
y-max:  -1047299.731
Název mapy:  Dolní Krč, berní okres Nusle
Podnázev:  Unter Krtsch (Dolnj Krtč)
Listů/stran celkem:  6
Rozpis počtu listů:  4 + 2 listů Beimappe
Rozpis datace:  1841
Měřítko 1:  1 : 2 880
Provedení (pl./skl.):  p
Poznámka 2:  rok reambulace 1874
Archivně zpracoval:  Ing. Pavla Kostková, Ing. Jitka Římalová