B2/a/4C • 1333 • Křeslice, berní okres Říčany

Zobrazit v plné kvalitě 4 obrázky
Typ záznamu: Mapový materiál
Archiv:  ÚAZK
Číslo NAD:  8
Název jednotky:  Originální mapy stabilního katastru 1 : 2 880 (1824-1843) - Čechy
Signatura:  B2/a/4C
Inventární číslo:  1333
Zobrazené území:  Křeslice
Souřadnice území x-min:  -734767.867
x-max:  -732550.587
Souřadnice území y-min:  -1052683.907
y-max:  -1050283.04
Název mapy:  Křeslice, berní okres Říčany
Podnázev:  Křeslitz
Listů/stran celkem:  4
Rozpis počtu listů:  4 + 0 listů Beimappe
Rozpis datace:  1841
Měřítko 1:  1 : 2 880
Provedení (pl./skl.):  p
Poznámka 2:  rok reambulace 1875
Archivně zpracoval:  Ing. Pavla Kostková, Ing. Jitka Římalová