B2/a/4C • 3459 • Lahovice, berní okres Zbraslav

Zobrazit v plné kvalitě 4 obrázky
Typ záznamu: Mapový materiál
Archiv:  ÚAZK
Číslo NAD:  8
Název jednotky:  Originální mapy stabilního katastru 1 : 2 880 (1824-1843) - Čechy
Signatura:  B2/a/4C
Inventární číslo:  3459
Zobrazené území:  Lahovice
Souřadnice území x-min:  -747930.268
x-max:  -745406.101
Souřadnice území y-min:  -1054843.559
y-max:  -1051410.799
Název mapy:  Lahovice, berní okres Zbraslav
Podnázev:  Lahowitz (Lahowic)
Listů/stran celkem:  4
Rozpis počtu listů:  4 + 0 listů Beimappe
Rozpis datace:  1840
Měřítko 1:  1 : 2 880
Provedení (pl./skl.):  p
Poznámka 2:  rok reambulace 1871
Archivně zpracoval:  Ing. Pavla Kostková, Ing. Jitka Římalová