B2/a/4C • 1354 • Dolní Počernice, berní okres Karlín

Zobrazit v plné kvalitě 7 obrázků
Typ záznamu: Mapový materiál
Archiv:  ÚAZK
Číslo NAD:  8
Název jednotky:  Originální mapy stabilního katastru 1 : 2 880 (1824-1843) - Čechy
Signatura:  B2/a/4C
Inventární číslo:  1354
Zobrazené území:  Dolní Počernice
Souřadnice území x-min:  -732818.492
x-max:  -728288.123
Souřadnice území y-min:  -1045730.699
y-max:  -1042684.573
Název mapy:  Dolní Počernice, berní okres Karlín
Podnázev:  Unt. Poczernitz (Dolnj Poczernice)
Listů/stran celkem:  7
Rozpis počtu listů:  7 + 0 listů Beimappe
Rozpis datace:  1841
Měřítko 1:  1 : 2 880
Provedení (pl./skl.):  p
Poznámka 2:  rok reambulace 1873
Archivně zpracoval:  Ing. Pavla Kostková, Ing. Jitka Římalová