B2/a/4C • 1343 • Dolní Měcholupy, berní okres Říčany

Zobrazit v plné kvalitě 6 obrázků
Typ záznamu: Mapový materiál
Archiv:  ÚAZK
Číslo NAD:  8
Název jednotky:  Originální mapy stabilního katastru 1 : 2 880 (1824-1843) - Čechy
Signatura:  B2/a/4C
Inventární číslo:  1343
Zobrazené území:  Dolní Měcholupy
Souřadnice území x-min:  -734724.386
x-max:  -731715.193
Souřadnice území y-min:  -1049436.703
y-max:  -1045844.159
Název mapy:  Dolní Měcholupy, berní okres Říčany
Podnázev:  Unter Miecholup (Dolno Mecholupi)
Listů/stran celkem:  6
Rozpis počtu listů:  6 + 0 listů Beimappe
Rozpis datace:  1841
Měřítko 1:  1 : 2 880
Provedení (pl./skl.):  p
Poznámka 2:  rok reambulace 1875
Archivně zpracoval:  Ing. Pavla Kostková, Ing. Jitka Římalová